Formueforhold

Formueforhold ved dødsfald

Det er som regel afdødes formue, der betaler begravelsen, men er der ikke midler i boet til at dække udgifterne, er det den person, der har bestilt begravelsen, som hæfter for betalingen.

Til hjælp er der ved dødsfald en række tilskud, som muligvis er relevante. Nogle udbetales automatisk, andre kan jeg hjælpe med at søge.

Begravelseshjælp fra kommunen

Der kan være mulighed for begravelseshjælp fra afdødes bopælskommune, og jeg er gerne behjælpelig med at søge begravelseshjælp ud fra nogle få oplysninger om afdødes formueforhold. Begravelseshjælpen vil altid være på minimum 1.050 kr., hvis afdøde var født før 1. april 1957.

Sygeforsikringen Danmark

Var afdøde medlem af sygeforsikringen Danmarks gruppe 1 eller 2, udgør begravelseshjælpen herfra 1.400 kr. Dette beløb kan jeg hjælpe med at søge.

Gruppelivsforsikring

Der kan være tegnet en gruppelivsforsikring gennem afdødes fagforening, men der er også enkelte arbejdspladser, der tilbyder deres ansatte en sådan forsikring.

Jeg kan hjælpe med ansøgning om udbetaling af gruppelivsforsikring fra fagforbund.

Efterlevelsespension

Kan udbetales til den længstlevende ægtefælle i tre måneder, hvis begge ægtefæller var folkepensionister og samboende ved dødsfaldet.

Efterlevelsespensionen udgør begge ægtefællers pension i tre måneder, dog ændres skatteforholdene således, at der betales fuld skat af afdødes del af beløbet. Efterlevelsespension udbetales også til samlevende, hvor den efterladte er arveberettiget.

Efterlevelseshjælp

Kan bevilges i særlige tilfælde, hvor en ægtefælle ikke har mulighed for at få efterlevelsespension og er økonomisk trængt. Man skal have boet på samme adresse som afdøde i tre år før dødsfaldet. Derudover skal en række forhold vedrørende indtægt og formue være opfyldt.

Du kan kontakte Borgerservice-centeret i din kommune for at få tilsendt en ansøgningsblanket vedrørende efterlevelseshjælpen. Hjælpen er en skattepligtig engangsudbetaling og kan søges i op til seks måneder efter dødsfaldet.

Efterlevelseshjælp – lån i egen bolig

Hvis den efterladte er fyldt 65 år eller får efterløn, pension eller delpension og har formue bundet i fast ejendom, kan man efter særlige regler bevilges et lån i ejendommen. Dette skal først betales tilbage ved salg af huset, her dog tillagt renter.

ATP – Arbejdsmarkedets Tillægspension

I forbindelse med dødsfald, vil ATP automatisk sørge for udbetaling til de efterladte.

Forsikringer

Afdødes forsikringer indgår i boet, hvis der ikke er indsat en begunstiget modtager af forsikringssummen.

En eventuel begunstiget modtager skal dog betale boafgift af forsikringen, uanset den øvrige behandling af boet. Er dødsfaldet sket som følge af en ulykke, vil følgende forsikringer kunne komme til udbetaling:

– Ulykkesforsikring

– Arbejdsskadeforsikring. Der udbetales først et overgangsbeløb, senere selve forsikringssummen.

– Ansvarsforsikring. Ved trafikuheld kan der i en del tilfælde udbetales erstatning til de efterladte uanset hvem, der har ansvaret for ulykken.