Bank & Skifteret

Bank og skifteret ved dødsfald

Straks et dødsfald er registreret, spærres alle afdødes bankkonti samt eventuelle fælleskonti med ægtefællen.

Kontiene vil være spærret, indtil skifteretten har afklaret arveforholdene efter afdøde og gjort boet op. Bankerne er som regel behjælpelige med at udbetale et beløb til den efterladte til husholdning m.v.

Det er ikke tilladt at hæve penge fra afdødes konti efter dødstidspunktet. Dog kan begravelsen betales fra en spærret konto, hvis der er dækning for beløbet.

Efter dødsfaldet vil den nærmeste pårørende modtage et brev om indkaldelse til møde i skifteretten. I brevet vil der stå, hvilke dokumenter der skal medbringes til mødet. Skiftemødet finder ofte sted fire til seks uger efter dødsfaldet, afhængig af afdødes formueforhold.

Har du problemer eller spørgsmål i forhold til afdødes bo, kan du kontakte skifteretten, efter du har modtaget mødeindkaldelsen. Har du behov for advokatbistand, kan jeg som bedemand hjælpe dig med at finde advokater med speciale i behandling af dødsboskifte

Få mere information om skifteformer.