• - ingen ønsker er for store – ingen detalje er for lille…

    - ingen ønsker er for store   –   ingen detalje er for lille…
  • - det er min hjertesag, at få jeres kære smukt herfra…

    - det er min hjertesag, at få jeres kære smukt herfra…
  • Forsidebillede